ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2021. FEBRUÁR 20.

Az alábbi dokumentum a Bendememo oldalán, vagyis a bendememo.hu oldalon keresztül történő vásárlás jogi feltételeit, vagyis általános szerződéses feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

A mindenkor hatályos ÁSZF megtalálható a bendememo.hu honlap alján lévő Általános Szerződési Feltételek menüpontnál.

A jelen ÁSZF 2020.11.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Bendememo azonban jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló (fogyasztó, ügyfél) a bendememo.hu oldalon elérhető honlap használatával (és a honlapon kínált szolgáltatások igénybevevőjeként) kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket és a Ptk. 6:82-6:85.§ alapján alább külön is részletezett elektronikus szerződéskötésről szóló szabályokat. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (jelen ÁSZF-et) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, mint elektronikus úton történő szerződéskötés nem kerül külön írásba foglalásra, a szerződést a Felek csupán elektronikus formában kötik meg. Ennek megfelelően a megkötött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető). Ugyanakkor a megrendelés során a Bendememo a megrendelést egy elektronikus visszaigazolással igazolja vissza, a szerződés ezen visszaigazolással jön létre. A szerződés magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési- és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk, a webshop által használt Általános Szerződési Feltételek a webshop oldalán folyamatosan elérhetőek.

 

A szerződés tárgya és fontos adatai

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a bendememo.hu oldalt, online áruházat működtető egyéni vállalkozó, Huszti Kitti (a továbbiakban: Szolgáltató, Bendememo vagy Vállalkozás) és az előbb meghatározott által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás(oka)t igénybevevő Ügyfél vagy Fogyasztó, vagy Vevő (a továbbiakban: Vásárló vagy Ügyfél) (a továbbiakban Bendememo és Ügyfél együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltatói adatok: (üzemeltetői, kapcsolati adatok)

Bendememo adatai:

 • Vállalkozó neve: Huszti Kitti egyéni vállalkozó
 • Nyilvántartási szám: 55347578
 • Székhely levelezési címe: 4031 Debrecen, István út 91. 4/39.
 • Közösségi adószám: HU51387235
 • Adószám: 51387235-1-29
 • Számlaszám: 10101243-56939100-01005003
 • IBAN: HU60101012435693910001005003
 • Swift: BUDAHUHB
 • Ügyfélszolgálat | H-P 10.00-16.00 | +36 30 355 9003
 • Ügyfélszolgálati e-mail cím: hello@bendememo.hu
 1. Általános tudnivalók
 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása és annak hatálya

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan a bendememo.hu weboldalon keresztül és ekként üzlethelyiségen kívül kötött szerződésre, amely mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás az előzőekben meghatározott Bendememo és a Vásárló között jön létre. A bendememo.hu oldalon történő vásárlás vonatkozásában jogszabályi háttérként különösen: a Ptk. általános szabályai, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Továbbiakban: Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. A bendememo.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. webáruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges.

1.3. A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit (valamint az Adatvédelmi dokumentumot is), amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, a négyzetre klikkeléssel tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit (és az Adatvédelmi tájékoztatót) nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, ekként nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. Egyebekben a bendememo.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben – az előbb írtak értelmében – elfogadja a jelen ÁSZF-ben (és az Adatvédelmi tájékoztatóban) foglaltakat.

 1. Adatvédelem

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, elállási jog biztosításához. Ezek megadása nélkül a rendelés visszavonható/nem rögzíthető és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vásárló által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A Bendememo nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél a Bendememo szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vásárlóval kötött szerződés teljesítéséhez ezen adattovábbítás (pl. név, cím, telefonszám) elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

Adatvédelmi tájékoztató

 1. A szolgáltatás igénybevétele
 2. Megrendelés

1.1 A Bendememo egyedi termékünket megtekintheti a webáruházunkban fényképeken, találhat róla termékleírást, árat, és egyéb tulajdonságokat a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői/ kapcsolati adatok között rögzített telefonszámon, vagy e-mail címen veheti fel a kapcsolatot a Bendememo azon képviselőjével, aki a megfelelő felvilágosítással tud szolgálni.

1.2 A megrendelések leadására kizárólag a bendememo.hu oldalon van lehetőség. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A megrendelés leadása nem regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.

1.3 A Bendememo a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással jön létre. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Mindenképpen ellenőrizze a “Spam” vagy a “Promóciók” mappákban is ezt az emailt, mert az automatikus e-maileket a levelező rendszerek gyakran oda teszik be.

1.4 A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok, utómunkálatok, a kapcsolati adatok felhasználásával megküldött kérdések, kérések feldolgozása, tájékozatók elkészítése és megírása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:00-16.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása, valamint az Ügyfelek egyéb leveleinek az intézése, megválaszolása a következő munkanapon kezdődik meg.

1.5 A Bendememo mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés esetenként lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vásárlót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi, raktárkészlet és szállítási és egyéb adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

1.6 Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

1.7 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyes rendeléseket indokolás nélkül elutasítsunk, ennek oka lehet: korábbi kellemetlen vagy negatív fizetési vagy megrendelési tapasztalat a megrendelőnkkel, visszaélés a garanciáinkkal, cégünk jó hírnevét sértő megrendelői magatartás, konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából stb.

1.8 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. Vásárlás

2.1 A Bendememót a következőképpen tudja megvásárolni. Adjon meg egy kívánt nevet (maximum 12 karakternyi) a memóriajátéknak, majd töltse fel a kívánt képet a kártya hátoldalához. Erről talál egy részletes leírást ITT. Győződjön meg róla, hogy a feltölteni kívánt fotó megfelelő minőségű és méretű. Kattintson a „Kosárba teszem” gombra.

2.2 Ha újabb Bendememo terméket szeretne vásárolni, ismételje meg a 2.1-es lépést.

2.3 A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is, hiszen a vásárlásához nem szükséges regisztráció.

 1. Hírlevél regisztráció

3.1 Ha regisztrálni kíván a Bendememo hírlevelére, akkor kattintson a főoldal alján a narancssárga „Feliratkozom” gombra.

3.2  A regisztráció során meg kell adnia a nevét és az e-mail címét. A regisztrációval elfogadja az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót, amit a címre kattintva el tud olvasni. A regisztrációhoz a Bendememo e-mailben megerősítést kér majd visszaigazolja azt.

3.3. A hírlevél regisztrációt a Bendememo kérelemre törli a rendszerből.

A hírlevél feliratkozás törlését e-mailben kell kérni. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből véletlenül mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

3.4 A hírlevél regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

 1. Kosár és a vásárlás menete

4.1 A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint törölheti is az adott tétel(eke)t az „X” segítségével. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, lépjen vissza, vagy az „Elkészítem a sajátomat” menüpontra és ismételje meg a 2.1-es lépést. Ha minden rendben van, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombot megnyomva folytathatja a megrendelését.

 4.2 A Kosár tartalmazza a kiválasztott termék(ek)/szolgáltatás(ok) vételárát, amely vételár (egy egységre jutó része) megegyezik a Kosárba helyezett, vagyis a kiválasztott termék vagy szolgáltatás mellett feltüntetett vételárral. A vételár forintban értendő és (ha nincs másképpen jelölve) az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről az 5. pont alatt adunk tájékoztatást.

4.3 A bendememo.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a bendememo.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.4 A szállítási lehetőségről a Kosárban dönthet. FoxPost automatába kért szállítás esetén a kívánt automatát majd a pénztárban tudja megadni. A fizetési módot a Pénztárban választhatja majd ki a vásárlás egymást követő lépései során, ahogy az Önnek legmegfelelőbb.

4.5 Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött, akkor a „Megrendelés elküldése” gombot megnyomva véglegesítheti azt. Felhívjuk a figyelmét, hogy megrendelésre csak akkor van lehetősége, ha a jelen ÁSZF tartalmát Ön elfogadja, valamint arról is nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi tájékoztatónkat is elfogadja. Kiemelten fontos tehát, hogy ezen dokumentumokat olvassa el, tartalmukat értelmezze, és ha Önben bármilyen kérdés, kétely merül fel, akkor még a megrendelés előtt ezt tegye fel a Szolgáltatói adatok között szereplő telefonszámon, vagy a Bendememo központi e-mail címére elküldött levelében. Külön is felhívjuk a figyelmét, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után!

4.6 Miután véglegesítette a rendelését a „Megrendelés elküldése” gombbal, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet 48 órán belül, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a Szolgáltatói adatok segítségével. A visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
 • a rendelés azonosítóját,
 • a rendelés dátumát,
 • a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát,
 • szállítási költséget
 • és a fizetendő végösszeget.
 1. Átvétel, szállítás

5.1 A „Kosárba teszem” gombra kattintva tud a szállítási lehetőségek közül választani. Kérheti a megrendelt termék(ek)et házhozszállítással, vagy megadott FoxPost csomagautomatába szállítással, vagy megrendelését személyesen is átveheti a Bendememo átvételi pontján, az-az a Hificomp Kft. üzletében, melynek címe: 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 4/B. Ez utóbbi esetben azonban az átvétel időpontjában alkalmazkodnia szükséges az átvételi pont nyitvatartásához, amely nem folyamatos. Erről tájékozódhat a www.hificomp.hu weboldalon.

5.2 A csomagautomatába kért szállítás kiválasztásánál megjelennek a lehetséges FoxPost automaták, amelyek közül ki tudja választani az önnek legmegfelelőbbet.

5.3 A Bendememót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért felelősség nem terheli.

5.4 A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, hogy mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Aktuális kiszállítási díjaink a következőkben foglaltak szerint alakulnak.

 • FoxPost csomagautomata | Normál 2 hetes szállítással: 990 Ft
 • Házhoz szállítás futárral | Normál 2 hetes szállítással: 1.490 Ft
 • FoxPost csomagautomata | Expressz 1 hetes szállítással: 3.990 Ft
 • Házhoz szállítás futárral | Expressz 1 hetes szállítással: 4.490 Ft
 • Személyes átvétel Debrecenben | Normál 2 hetes szállítással: 290 Ft
 • Személyes átvétel Debrecenben | Expressz 1 hetes szállítással: 3.290 Ft

A FoxPost adatai:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25034644-2-10

Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

Üzleti tevékenység helye: Magyarország

Telefon: +36 1 999 0369

E-mail: info@foxpost.hu

A FoxPost a csomag várható kézbesítési idejéről Önt alapesetben sms-ben és/vagy e-mail útján értesíti.

A Bendememo igyekszik környezettudatosan eljárni, ekként kevés – de mégis az áru megóvásához szükséges mennyiségű – göngyöleget felhasználni a megrendelt tételek összekészítése, szállíttatása érdekében.

5.5 A Bendememo a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a bendememo.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.6 A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzése alapján, amelyet az online vásárlás során tehet meg – személyesen is átveheti a Bendememo átvételi pontján, az-az a Hificomp Kft. üzletében a 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 4/B címen. Ebben az esetben az Ügyfelet az áru értékén felül csak a fuvarozási díj terheli.

5.7 A Bendememo a csomagolásért göngyölegdíjat, illetve egyéb, a szállítást lehetővé tevő csomagolási díjat nem számol fel.

 1. Fizetés

6.1 A fizetési mód a megrendeléskor választható meg a Pénztárban. Ön több fizetési mód közül is választhat. A megrendelt termék(ek) fizetésének módja történhet közvetlen banki átutalással és utánvétes fizetéssel.

6.2 Ha Ön személyesen szeretné átvenni a termék(ek)et Debrecenben az átvételi ponton, akkor csak a közvetlen banki átutalást tudja a fizetési módok közül kiválasztani. Ennek oka, hogy az átvételi ponton csak a csomag átvételére van lehetőség, fizetésre nincs.

6.3 Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Bendememóhoz nem jutnak el.

A Paylike szolgáltatás nyújtója: Paylike Support and Sales. Cím: P.O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia. Adatvédelmi irányelvek: www.paylike.hu/privacy

A Paylike internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

6.4 Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsátó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ami bankonként eltérő lehet.

6.5 Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Paylike fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Paylike által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Bendememo birtokába az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatai, száma, lejárati dátuma semmilyen formában nem kerül, abba betekintést nem nyerhet.

A kártyás fizetéshez az Ügyfél internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást, hiszen a Paylike a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon kéri megadni.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése, elfogadása után – a Paylike elindítja az Ügyfél számlájának terhelését a Termék(ek) ellenértékével.

Amennyiben az Ügyfél nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Szolgáltató oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben az Ügyfél a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Webáruházba, a fizetés sikertelennek minősül. További információ a tranzakcióval kapcsolatban az Ügyfél számlavezető bankjától kérhető.

A vásárláshoz a következő bankkártya adatokra lesz szüksége (Kérjük, készítse elő a kártyáját!):

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

6.6 A Paylike oldalán még meg kell erősíteni a vásárlást. A megerősítés után az oldal visszairányítja a bendememo.hu oldalra. Ebben az esetben a tranzakció sikeres volt. Amennyiben a tranzakció meg lett szakítva valamilyen oknál fogva, az oldal ugyanúgy visszairányítja a bendememo. hu oldalra és jelzi a művelet sikertelenségét.

 6.7 Miután Ön kifizette megrendelésének ellenértékét, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy visszaigazolást ”Sikeres fizetés” címmel. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

III. Elállás joga, jótállási igények érvényesítése

 1. Elállás joga, módja, következményei

1.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a megrendelő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a megrendelő 1 év elteltéig jogosult gyakorolni az elállási jogát.

1.2 Nem illeti meg azonban elállási jog a megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a megrendelő személyére szabtak (így különösen a Bendememo esetében!).

1.3 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét a megrendelőnek kell viselnie. Az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Utánvéttel terhelt küldeményt a Bendememo nem vesz át.

1.4 A szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a megrendelő részére, beleértve a termék megrendelésével együtt fizetett szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, mely nem járhat a megrendelőre nézve többletköltséggel.

1.5 A megrendelő a szerződéstől való elállás bejelentése (vagyis annak megküldése) után köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 14 napon belül visszaküldeni a terméket a szolgáltatónak.

1.6 A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés vagy használat miatt következett be. A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy megrendelő kétségbevonhatatlan bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a terméket a szolgáltató részére visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

1.7 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Bendememo nem rendeltetésszerű használatából eredő károk a megrendelőt terhelik. Azokért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

1.8 A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. Ennek módja e-mail küldése a info@bendememo.hu címre. A Szolgáltató adatai megtalálhatóak jelen ÁSZF-ben, valamint a www.bendememo.hu oldalon is folyamatosan.

 1. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A szolgáltató hibás teljesítése esetén élhet a kellékszavatossági igényével a Ptk. rendelkezései szerint.

Milyen jogok illetik meg a megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

A megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a megrendelő kellékszavatossági igényét és kivel szemben?

A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a honlapot üzemeltető szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a megrendelő köteles bizonyítani, hogy a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a megrendelő a termékszavatossági jogával és milyen jogok illetik meg?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben és kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a gyártóval szemben a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatosság esetén a termék hibáját a megrendelő köteles bizonyítani.

Lehet-e mentesülni termékszavatossági kötelezettség alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.

Eljárás szavatossági igény esetén

Szavatossági igény érvényesítése esetén a megrendelő kötelessége és felelőssége a szerződés megkötésének bizonyítása, amelyet számlával tud igazolni.

Amennyiben szavatossági igényt jelent be nálunk, úgy arról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet megküldünk Önnek is.

Amennyiben a szavatossági igénye teljesíthetőségéről a bejelentéssel egyidejűleg nem áll módunkban nyilatkozni, úgy legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról vagy a szavatossági igény elutasítása esetén annak indokáról és arról, hogy békéltető testülethez fordulhat, amennyiben nem értesz vele egyet.

A jegyzőkönyvet egyebekben 3 évi őrizzük meg.

Mindazonáltal kijavítás vagy kicserélés esetén igyekszünk azt legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül elvégezni és teljesíteni.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés
 1. Panaszügyintézés

1.1 Amennyiben bárminemű panasza felmerülne, úgy azt a Szolgáltatói adatok fejezetben megjelölt e-mail címre vagy postai címre tudja megküldeni.

1.2 A telefonos panaszbejelentését (lehetőség szerint) azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Amennyiben azzal nem ért egyet, úgy együttesen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek másolatát átadjuk Önnek e-mailben. Egyebekben az írásbeli panaszokat legkésőbb 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk, amelyről írásbeli tájékoztatást küldünk. A jegyzőkönyvet és tájékoztatást 3 évig megőrizzük.

1.3 A Bendememo ugyanakkor elkötelezetten dolgozik azon, hogy Vásárlói elégedettek legyenek, a megrendelt termék(ek), szolgáltatás(ok) teljesítsék elvárásaikat. Amennyiben mégis panasz merülne fel, a Bendememo minden tőle telhetőt megtesz annak rendezése érdekében, hiszen alapvető célunk, hogy Vásárlóink visszatérjenek, elégedetten használják az oldalunkon bemutatott terméke(ke)t, örömmel vegyék igénybe a felkínált szolgáltatás(oka)t. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárása is kezdeményezhető, amelyben a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, amelynek székhelye: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Tel: 52-500-710, 52-500-745 Fax: 52-500-720 E-mail: bekelteto@hbkik.hu

1.4 A békéltető testület honlapja a: www.hbmbekeltetes.hu címen érhető el, ahol az eljárás menetéről részletes információ, valamint, az ügyfél lakcíme alapján illetékes további békéltető testületek elérhetőségei is megtalálhatók.

 1. Szerzői jogi feltételek

A www.bendememo.hu oldalon található szerzői alkotások, vagyis a weboldalon található képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése (ideértve különösen a fényképeket, a grafikai ábrákat, logót, termékleírást, blogbejegyzést) – mint weboldalon megjelenő szellemi alkotás – szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Bendememo tulajdonát képezi.

A weboldal látogatója, a webshop Vásárlója természetesen jogosult a weboldalon böngészni, valamint az ott talált tartalomból kivonatot készíteni, azt kinyomtatni, vagy akár magának, vagy éppen a tartalom továbbítása céljából lementeni, de mindezen tevékenységekre csak magáncélú felhasználás érdekében jogosult. Ezen jog további feltétele, hogy a többszörözött anyagokon feltünteti a Bendememót, mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a weboldal böngészője, látogatója, a Webáruház Vásárlója, a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

Mindezek alapján, a Bendememo oldal látogatója, a webáruház vásárlója nem jogosult többek között arra, hogy az oldalon megjelenő szellemi alkotások joga alá eső tartalmat, vagy annak egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse, leszámítva, ha erre előzetes írásbeli engedélyt kér, és ekként mindehhez, vagy a kérelem szerinti tartalom körében a Bendememo hozzájárul. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (a www.bendememo.hu oldalra, vagy annak aloldalára mutató link elhelyezésével) a Bendememo megfelelő tartalmára, oldalára.

 1. Egyebek

1.1. A Bendememo webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy az óvatosság jegyében használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

1.2 A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

1.3 A Bendememo bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

A Bendememo a webáruház használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben alvállalkozója számára (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Bendememo jogosult a Vásárlója részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Ezen hírlevélre vásárlás nélkül is fel lehet iratkozni és bármikor le is lehet iratkozni.