ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat

  1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Bendememo tiszteletben tartja a weboldalát felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban tájékoztatjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a Bendememo internetes oldal

– mely információkat tartja nyilván,

– azokat miként használja fel,

– hogyan tudja ellenőrizni ezek pontosságát,

– miképp kérheti azok törlését a nyilvántartásból

Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Bendememo honlapjáról átlinkeléssel érhetőek el.

AZ ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS

Vállalkozó neve: Huszti Kitti egyéni vállalkozó

Székhely levelezési címe: 4031 Debrecen, István út 91. 4/39.

Adószám: 51387235-1-29

 

  1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A Bendememo oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttat el hozzánk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

VÁSÁRLÓI ADATOK

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai, vagy a feltöltött fotó.

Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról.

Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és a Bendememo között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férjen hozzá.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekintette az oldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

MARKETING ADATOK

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük a nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

  1. HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például úgynevezett cookie-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bővebb információért kérjük, nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a Paylike.

  1. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSEINK

A Bendememo számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

– Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).

– Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy úgynevezett “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

– Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.

– Jelen adatvédelmi nyilatkozatban egy űrlapon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről szóló információk igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküldő szoftver). 

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

  1. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása.

Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető a hello@bendememo.hu e-mail címen.

A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan.

  1. MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

Lehetséges partnerek:

– IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

– Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók, nyomdászok

– Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

– Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártya adatokat

– Futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre

Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek, megtesszük a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

– Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.

– Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amely része az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

  1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, amely esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

  1. A LÁTOGATÓ JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a Bendememo által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén a Bendememo egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és több időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a Bendememo kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük, használja az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot:


Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek
megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A
személyes adatok módosításához kérjük, keressen fel minket az a hello@bendememo.hu e-mail címen.

Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni.
A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A
személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így
az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a
felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül
szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

A Bendememo kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes
adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A
személyes adatok törléséhez kérjük, használja a fenti kapcsolatfelvételi
űrlapot.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik
rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek)
számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt
szolgáltató partnerek is.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés
nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (pl: Paylike, mint fizetési
szolgáltató), így az ő korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai
elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

A Bendememo kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes
adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű
használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük,
használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az
adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak
bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1410

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

  1. ANONIMIZÁLT ADATOK ÉS COOKIE-K

A Bendememo oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben
használ úgynevezett cookie-kat és hasonló technológiákat, mint
követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó
hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók
viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és
hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a Bendememo használata minél
felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó
szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok
rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

– a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

– a böngészőben a cookie-k letiltásával

A Bendememón található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.